ارتباط با ما

سالومه اشتری photo
مدیر پروژه
سالومه اشتری
پست الکترونیک:
ashtari@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.334
مریم احمدی photo
مدیر فروش
مریم احمدی
پست الکترونیک:
ahmadi@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.332

تهران- مطهری- سلیمان خاطر- وراوینی- زیرک زاده -نبش کوچه گلزار غربی- ساختمان شماره 32- شماره تلفن :88310370-5